Авторизовані електронні сайти в єдиній базі даних звітів про оцінку майна порівняно з AES ITS Prozorro

Авторизована електронна платформа є авторизованою інформаційно-телекомунікаційною системою і є частиною електронної системи закупівель, яка забезпечує реєстрацію фізичних осіб під час процедур закупівель, автоматичне розміщення, отримання і передачу інформації та документів, а також використання автоматичного обміну даними. Інтернет.

Електронна платформа — це програмно-програмна система, яка працює в Інтернеті і підключається до основної бази даних. Вона дозволяє Організатору аукціону, потенційним покупцям і учасникам використовувати служби електронної комерції для автоматичного обміну інформацією про процес електронних торгів. Більш детальну інформацію можна знайти тут: tender.uub.com.ua.

Платформа виконує наступні операції:

 • Реєстрація клієнтів і учасників процедур закупівель в системі електронних закупівель;
 • Публікація інформації про закупівлі на сайті уповноваженого органу (на всіх етапах);
 • Подача заявок та іншої інформації претендентом (роз’яснення вимог, скарг тощо);
 • Доступ до всієї інформації про покупки для всіх користувачів, включаючи аукціони онлайн-аукціонів;
 • Обмін інформацією з сайтом уповноваженого органу;
 • Захист інформації про державні закупівлі та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу.
 • Перевірка відповідності ідентифікаційної інформації, поданої особою, бажаючим взяти участь в електронному аукціоні, інформації, наданої цією особою в заявці на участь в електронному аукціоні;
 • Обмін інформацією через Інтернет;
 • Надати учаснику унікальну посилання в системі електронних торгів, яка забезпечує прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону;
 • Забезпечити цілісність даних, які передаються в систему електронної торгівлі або з неї, точне і своєчасне відображення інформації в системі електронної торгівлі, а також спроможність потенційних покупців приймати заходи в системі електронної торгівлі за допомогою послуг, що надаються органом приватизації / організатором аукціону і електронним оператором. торгова система.
 • Розміщення, отримання та передача інформації і документів (за умови проведення оціночної діяльності (далі — МСФЗ) для перевірки оціночної вартості об’єкту оцінки;
 • Автоматична ідентифікація ААС, нотаріуса чи особи, що займається відчуженням нерухомого майна;
 • Автоматичний обмін даними через Інтернет;
 • Перевірка нотаріусом або особою, відповідальною за відчуження рухомого майна, реєстрація звіту про оцінку в єдиній базі даних і наявність присвоєного йому унікального номера;
 • Перевірка правової бази для впровадження IAS і практичних оцінювачів ефективності;
 • Забезпечити захист даних при передачі.